فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1395، جلد ۶، شماره ۱۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ هویت مکان‌های تاریخی در بستر تغییر؛ تحقیق در مبنای نظری مواجهه هویت مکان‌های تاریخی با تغییر 1395/9/8 - Get XML Data ۲۶۳ بار
۲ بازآفرینی تصویری کاخ تخریب‌شده آیینه‌خانه؛ نمونه‌ای از کاخ‌های دوره‌ صفوی 1395/9/8 - Get XML Data ۲۵۴ بار
۳ آسیب‌شناسی میراث زبانی از طریق بازشناسی جایگاه و عملکرد آن در میراث فرهنگی 1395/9/8 - Get XML Data ۲۷۹ بار
۴ ارزیابی اثر بهره‌وری انرژی ساختمان‌های خاک‌پناه در کاربری‌های مختلف نمونه‌موردی: اقلیم گرم و خشک شهر یزد 1395/9/8 - Get XML Data ۲۶۴ بار
۵ مطالعه تطبیقی تحلیلی مجموعه باباعبدالله نایین به استناد نویافته‌های مرمتی 1395/9/8 - Get XML Data ۲۳۷ بار
۶ شناسایی معیارهای ذهنیت اصیل در معماری جدید بافت‌های باارزش تاریخی در جهت ارتقای هویت کالبدی بافت تاریخی (نمونه‌موردی بافت تاریخی عودلاجان محله امامزاده یحیی) 1395/9/8 - Get XML Data ۲۵۰ بار
۷ تبیین و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت فضای دانشکده‌های معماری از دیدگاه دانشجویان مطالعه‌ای در دانشکده‌های معماری دانشگاه‌های تبریز، هنر اسلامی و آزاد تبریز 1395/9/8 - Get XML Data ۲۴۷ بار
۸ تناسب طلائی و سیستم تناسبات ایرانی‌ـ اسلامی در مسجد جامع قائن 1395/9/8 - Get XML Data ۳۳۹ بار
۹ راهبردهای ارتقای کیفیت آموزش دروس کارگاه مصالح و ساخت و مصالح ساختمانی در رشته معماری 1395/9/8 - Get XML Data ۲۵۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه