فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1394، جلد ۵، شماره ۱۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ در جستجوی معماری کاخ ایرانی در دوره غزنویان؛ شناخت و بررسی تطبیقی ویژگی‌های معماری و تزئیناتی کاخ‌های بجامانده از غزنویان (لشگری‌بازار و غزنه) 1395/9/8 - Get XML Data ۲۷۰ بار
۲ انتخاب ساختگاهی مناسب برای ساخت مجموعه گردشگری- اقامتی در منطقه کویری با استفاده از روش AHP نمونه ‌موردی: شهرستان خوروبیابانک 1395/9/8 - Get XML Data ۲۷۴ بار
۳ ارزیابی تخریب چربی آزاد در چرم‌های تاریخی به ‌روش ATR-FTIR (نمونه‌موردی: مشک چرمی منسوب به دوره سلجوقی) 1395/9/8 - Get XML Data ۲۵۹ بار
۴ تقسیمات چهاربخشی و ریشه‌های آن در معماری و شهرسازی ایرانی 1395/9/8 - Get XML Data ۲۴۶ بار
۵ کنکاشی در شناسایی بسترهای اجرایی آفرینش مناظر شهری در طرح جامع صفوی 1395/9/8 - Get XML Data ۲۴۳ بار
۶ بررسی تأثیر روش آموزش مشارکت مستقیم استاد و دانشجو بر فرایند یادگیری در درس مقدمات طراحی معماری (۱) 1395/9/8 - Get XML Data ۲۶۵ بار
۷ سنجش نگرش بازاریان نسبت به تاب‌آ‌وری ارزش‌های تاریخی– فرهنگی در حفاظت از بازار موردپژوهی: نگرش‌سنجی از کسبه بازار تاریخی تهران 1395/9/8 - Get XML Data ۲۶۶ بار
۸ تحلیل متن کوفی آرایه معماری قوام‌الدین شیرازی در گازرگاه هرات 1395/9/8 - Get XML Data ۲۸۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه