فهرست مقالات


پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، 1395، جلد ۶، شماره ۱۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر 1395/9/10 - Get XML Data ۲۶۷ بار
۲ تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه 1395/9/10 - Get XML Data ۲۵۴ بار
۳ بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) 1395/9/10 - Get XML Data ۲۵۰ بار
۴ مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس 1395/9/10 - Get XML Data ۲۵۷ بار
۵ شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی 1395/9/10 - Get XML Data ۲۳۷ بار
۶ بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو 1395/9/10 - Get XML Data ۲۸۶ بار
۷ ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان 1395/9/10 - Get XML Data ۲۶۵ بار
۸ بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار 1395/9/10 - Get XML Data ۲۷۹ بار
۹ خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین 1395/9/10 - Get XML Data ۲۴۰ بار
۱۰ بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر 1395/9/10 - Get XML Data ۳۷۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه