فهرست مقالات


پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، 1395، جلد ۶، شماره ۱۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل 1395/10/28 - Get XML Data ۲۲۳ بار
۲ تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری 1395/10/28 - Get XML Data ۲۸۲ بار
۳ بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های ۴ و ۵ ه.ق 1395/10/28 - Get XML Data ۲۵۱ بار
۴ اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر 1395/10/28 - Get XML Data ۲۷۵ بار
۵ بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) 1395/10/28 - Get XML Data ۲۵۲ بار
۶ گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش 1395/10/28 - Get XML Data ۲۶۸ بار
۷ تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی 1395/10/28 - Get XML Data ۲۷۶ بار
۸ تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) 1395/10/28 - Get XML Data ۲۶۴ بار
۹ سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار 1395/10/28 - Get XML Data ۲۲۰ بار
۱۰ مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی 1395/10/28 - Get XML Data ۲۳۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه