فهرست مقالات


پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، 1396، جلد ۷، شماره ۱۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تأثیرات متقابل ساختاری و شکلی کالبد بازار سرپوشیده شهر اراک بر شکل‌گیری تعزیه سیار در اراک 1396/6/19 - Get XML Data ۲۱۷ بار
۲ نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط‌زیست شهری 1396/6/19 - Get XML Data ۲۲۵ بار
۳ مطالعه دیوارنگاره‌های‌ بوم‌پارچه دوره اسلامی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی 1396/6/19 - Get XML Data ۱۹۶ بار
۴ گونه‌شناسی هندسی فرم ستون‌های سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام 1396/6/19 - Get XML Data ۱۹۴ بار
۵ مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) 1396/6/19 - Get XML Data ۲۳۴ بار
۶ مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ‌ها و نگاره ‌های دوره صفویه 1396/6/19 - Get XML Data ۲۳۶ بار
۷ بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی 1396/6/19 - Get XML Data ۲۲۵ بار
۸ بررسی زمینه‌های شکل‌گیری ادبیات و کتاب‌آرایی فارسیهودِ کلیمیان ایران در عصر صفویه 1396/7/25 - Get XML Data ۲۰۱ بار
۹ اسطوره و ابرقهرمانسازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی 1396/7/25 - Get XML Data ۱۷۰ بار
۱۰ گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام 1396/10/17 - Get XML Data ۱۶۸ بار
۱۱ مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) 1396/10/17 - Get XML Data ۱۹۷ بار
۱۲ اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی 1396/10/17 - Get XML Data ۲۷۲ بار
۱۳ مطالعه دیوارنگاره های بوم پارچه دوره اسلامی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی 1396/10/17 - Get XML Data ۲۱۳ بار
۱۴ نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری 1396/10/17 - Get XML Data ۱۷۸ بار
۱۵ بررسی تأثیرات متقابل ساختاری و شکلی کالبد بازار سرپوشیده شهر اراک بر شکل گیری تعزیه سیار در اراک 1396/10/17 - Get XML Data ۱۹۱ بار
۱۶ بررسی زمینه های شکل گیری ادبیات و کتاب آرایی فارسیهودِ کلیمیان ایران در عصر صفویه 1396/10/17 - Get XML Data ۱۹۲ بار
۱۷ مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه 1396/10/17 - Get XML Data ۱۸۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه