فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1393، جلد ۱، شماره ۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ برآورد منفعت اجتماعی خانه‌های با ارزش تاریخی، با استفاده از روش ارزیابی مشروط(CVM) (نمونه موردی: خانه‌های با ارزش تاریخی محله جلفای اصفهان) 1398/8/27 - Get XML Data ۱۴۴ بار
۲ مطالعات حفظ و مرمت پوست نوشته ای قرانی متعلق به سده های سوم و چهارم ه .ق 1398/8/27 - Get XML Data ۱۴۳ بار
۳ مقایسه رویکردهای حفاظت و نسبت آنها با خوانس و درک اثر هنری 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۵ بار
۴ ارزیابی پراکنش و تخریب بیولوژیکی ناشی از فعالیت قارچ سفالوسپوریوم در نسخ کاغذی مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۲ بار
۵ ارزش های زیبایی شناختی نقش مایه های دیوارنگاره های اتاق ضلع شمال شرقی خانه اخوان حقیقی اصفهان 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۶ بار
۶ شناخت تزینات طلایی بدل در نسخ خطی تاریخی بررسی روند تخریب رنگدانه های طلایی و کاغذ تکیه گاه 1398/8/27 - Get XML Data ۱۱۱ بار
۷ بازخوانی جایگاه ارزشی دیوارنگاره‌ها در روند ثبت یک میراث معماری 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۸ مقایسه تطبیقی مرمت و احیا سه گذر شهری در یزد 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه