فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1392، جلد ۱، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تنوع شیوه های اجرای آرایه های گچی قالبی در بناهای تاریخی دوره قاجار شهر یزد با تکیه بر مطالعه موردی تزیینات محراب شبستان شاهزاده در مسجد جامع کبیر شهر یزد 1398/8/27 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۲ تدوین راهکارهایی به منظور ساماندهی و احیاء مادی‌های بافت قدیم شهر اصفهان 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۸ بار
۳ بازنگری در مفهوم کاربندی بر مبنای هندسهی نظری، هندسهی عملی و نقش ساختمانی 1398/8/27 - Get XML Data ۱۴۵ بار
۴ بررسی روند کربناتیزاسیون مجدد و شکل گیری کلسیت ثانوی در سفال های باستانی براساس مطالعات پتروگرافیک 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۱ بار
۵ آسیب شناسی کتیبه معرق سنگ و کاشی خدای خانه مسجد عتیق شیراز 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۳ بار
۶ پژوهشی در ملاتهای آهکی تاریخی(ساروج) حمام شاهزاده ها در اصفهان 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۵ بار
۷ مطالعه و استحکام بخشی سنگ آهک در سنگ نوشته خرم‌آباد، لرستان 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۶ بار
۸ تحلیل کمی مقالات مرمت در نشریات ترویجی- تخصصی کشور از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ (ده سال) 1398/8/27 - Get XML Data ۱۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه