فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1391، جلد ۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ساماندهی و تجدید حیات منظر فرهنگی روستای تاریخی سریزد 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۰ بار
۲ فضاهای عمومی شهری، تحقق تعاملات اجتماعی در بافتهای تاریخی 1398/8/27 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۳ ارزیابی تاثیرات کیفیت‌های شهری در میزان شاخص سرمایه اجتماعی در بافت‌های تاریخی 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۵ بار
۴ برجهای دیدبانی: عناصر نوشناخته ای از نظام دفاعی حومه نیاسر کاشان 1398/8/27 - Get XML Data ۱۱۰ بار
۵ آسیب‌شناسی منظر محیطی در محدوده‌های سکونتگاهی پیرامون باغ‌های تاریخی 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۶ عصاره چای سبز( کاملیا سینن سیز)، بازدارنده گیاهی غیر سمّی برای کنترل خوردگی در آثار تاریخی مسی 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۰ بار
۷ شناخت مواد و فنون دیوارنگاری پنج بنای دوره ایلخانی شهر یزد 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۲ بار
۸ فن شناسی،آسیب شناسی حفاظت و مرمت قطعه ای از پرده کعبه (بُرقع) 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه