فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1390، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فن شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه کارخ گلستان تهران 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۷ بار
۲ بکارگیری مثلث‌های هنجار در محاسبات ریاضی و پیاده‌سازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۳ مقایسه نانو مواد هیروکسید کلسیم و هیدروکسید منیزیم با دیگر مواد در اسیدزادیی چوبهای خشک در روش غوطه وری 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۲ بار
۴ عصاره مریم گلی دارویی به عنوان بازدارنده خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۵ کاربرد مبانی نظری مرمت در موزون سازی دیوارنگاره ها 1398/8/27 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۶ مداخلات حفاظتی، چالش های پیش روی حفاظت میراث فرهنگی 1398/8/27 - Get XML Data ۱۳۱ بار
۷ ریخت شناسی خوردگی در برنزهای تاریخی- تحلیل فرایند مس زدایی در اشیا برنزی هفت تپه خوزستان 1398/8/27 - Get XML Data ۱۲۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه