فهرست مقالات


پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، 1400، جلد ۱۲، شماره ۲۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ عوامل موثر بر خودآگاهی هنری نگارگران مکتب اصفهان 1401/2/15 - Get XML Data ۵۵ بار
۲ مطالعه نقش‌مایه اسارت در منسوجات دوره شاه طهماسب با رویکرد جامعه شناسی تاریخی تدا اسکاچپول 1401/2/15 - Get XML Data ۶۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه