فهرست مقالات


مطالعات تطبیقی هنر، 1399، جلد ۱۰، شماره ۱۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ساختار معنادار نگارگری و طبقه اجتماعی هنرمندان در شاهنامه بزرگ ایلخانی و سمک عیار با رویکرد ساخت‌گرایی تکوینی گُلدمن 1401/2/17 - Get XML Data ۷۴ بار
۲ خوانش خودنگاره‌های رمبرانت براساس مفهوم شئ لاکانی 1401/2/17 - Get XML Data ۶۷ بار
۳ قیاس تزئینات گره‌چینی در ساختار بصری پنجره‌های بازشو دو روستای تاریخی ماسوله و ابیانه 1401/2/17 - Get XML Data ۷۲ بار
۴ معیارهای گفتمان هنری در نیمه اول و دوم عصر قاجار با تکیه بر ویژگیهای سبک‌شناختیِ دیوارنگاره صف سلام کاخ نگارستان و عمارت نظامیه 1401/2/17 - Get XML Data ۶۲ بار
۵ بررسی و مقایسه ویژگی‌های بصری نقش‌برجسته‌های صخره‌ای آنوبانینی و بیستون 1401/2/17 - Get XML Data ۶۹ بار
۶ مطالعه نقوش نشان مربع ماندارین در پوشاک ایلخانی و تیموری و تطبیق آنها با البسه یوان و مینگ چین 1401/2/17 - Get XML Data ۶۳ بار
۷ بررسی مفهوم نجات‌بخشی در نگاره‌های طوفان و کشتی نجات‌بخش 1401/2/17 - Get XML Data ۷۴ بار
۸ ارائۀ الگویی برای شکل‌دهیِ موضوع در مطالعات و پژوهشهای تطبیقی در حوزۀ هنر با تاکید بر مطالعات میان‌رشته‌ای 1401/2/17 - Get XML Data ۶۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه