فهرست مقالات


مطالعات تطبیقی هنر، 1402، جلد ۱۳، شماره ۲۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه تطبیقی آرایه‌های معماری فضای میانسرای خانه‌های اواخر دورۀ قاجار (۱۳۰۴-۱۲۶۰ه.ش) و پهلوی اول شیراز 1402/10/13 - Get XML Data ۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه