فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1402، جلد ۱۳، شماره ۳۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر مولفه های پیکره بندی فضایی بر شاخص های امنیت در بازار ایرانی با استفاده از نظریه چیدمان فضا (مطالعه موردی: سراهای بازار تاریخی بروجرد) 1402/11/22 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ پیشنهاد و ضرورت به‌کارگیری زیست شبانه در بافت‌های تاریخی (نمونه موردی ارگ تهران) 1402/11/22 - Get XML Data ۱۸ بار
۳ تبیین مفهوم تخیل همدلانه در اندیشه‌های پراگماتیستی رورتی به مثابۀ راهی برای برون رفت از اغتشاش در نمای بناهای مسکونی در شهرهای معاصر 1402/11/22 - Get XML Data ۱۷ بار
۴ آرایه های معماری ایرانی، از خوانش تا آفرینش (مراتب آرایه گزینی در معماری با جستجویی درآراء اندیشمندان) 1402/11/22 - Get XML Data ۱۸ بار
۵ روند تحولات شهری در فضای شهر تاریخی اصفهان با تاکید بر دو دهه اول قرن بیست و یک: (یک مصداق حفاظت شرقی در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه) 1402/11/22 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ تحلیل زبان الگوی خانه های قاجار تبریز بر اساس نظریه کریستوفر الکساندر(بررسی نمونه های موردی: خانه های امیر نظام گروسی، ختایی و علی مسیو) 1402/11/22 - Get XML Data ۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه