فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1403، جلد ۱۴، شماره ۳۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیرات مؤلفه‌های محسوس و نامحسوس کالبدی بر ساختار محلات در بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: محله سیدمحمود دزفول) 1403/3/3 - Get XML Data ۷ بار
۲ ارزیابی عوامل کالبدی- فضایی موثر بر سالمندپذیری فضای اقامت سالمندان‌. نمونه موردی:سالمندان منطقه ۳ و ساکنین خانه سالمندان شاهرود 1403/3/3 - Get XML Data ۷ بار
۳ ارزیابی میزان رضایت ساکنان از کیفیت معماری مسکن مهر شهر جدید سهند(مورد مطالعه: مسکن مهر الزهرا) 1403/3/3 - Get XML Data ۷ بار
۴ رویکرد توسعۀ پایدار، راهبرد تداوم حفاظت از محوطه‌های تاریخی 1403/3/3 - Get XML Data ۸ بار
۵ تحلیل تغییرات معماری مدارس در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی اول نمونه های موردی مدارس گیلان 1403/3/3 - Get XML Data ۷ بار
۶ تبیین مولفه های معماری مدارس سالم، منطبق بر نظریه سالوتوژنیک در بهبود کیفیت روان دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرگرگان 1403/3/3 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه